เหลืองพนาวิทยาคม บนเวทีระดับชาติวันนี้ "รางวัลชนะเลิศ"แชมป์ประเทศไทย การแข่งขัน Thailand business simulation game contes 2019 (บอร์ดเกม มหัศจรรย์แห่งกลไก) จาก 60 ทีมทั่วประเทศที่แข่งขัน ผลงานโดย
ทีม Genius LPN
นายชโลธร แสนคนึง ม.5/1
นายขวัญชัย คงขาว ม.4/1
นายณัฐวุฒิ มีสุข ม.5/1
นายพิพัฒน์ แรมพิมาย ม.5/1
นายธนกฤต วิโรจน์สกุล ม.5/1
นายฉัตรดนัย พลเขต ม.5/1
ควบคุม
ทีมและฝึกซ้อมโดย
ครู
อัจฉรา คะรานรัมย์และครูอธิปัตย์ เพชรดาพงศ์

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com