ผลการแข่งขัน การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดบุรีรัมย์
1.ด.ญ.สุวรรณภรณ์ เอื้อนยศ เหรียญทอง
2.นายนนทกร ดีด้วยชาติ  เหรียญทอง
3.น.ส.สาวิณีย์ อิ่มสำราญ  เหรียญเงิน
4.นายสุทธิสาร หอยสัง  เหรียญทองแดง

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com