นายสุธิสาร หอยสังข์ นักเรียนชั้น ม.เหรียญทองแดงกีฬาวูซูประเภทประลองยุทธชาย

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กิโลกรัมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์" 

ครูผู้ฝึกสอน คุณครูอภิชาติ เกตุชาติ และ คุณครูอนุชิดา ทันไธสง

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com