กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ผลการแข่งขันรอบรู้วรรณคดี นายชโลธร แสนคนึง ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสุวิสา พรหมเอาะ

 

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com