การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา62

สรุปผลการเข้าค่ายคุณธรรม ปี62

สรุปผลการเข้าค่ายคุณธรรม ปี63

สรุปการดำเนินงานสภานักเรียนปี61-62

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com