การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ตั้งอยู่เลขที่ 148  หมู่ที่  6  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  31110

โทรศัพท์  0-4463-4814  

โทรสาร  0-4463-4814  ขนาด 60 ไร่

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.lpn.ac.th 

Facebook: https://www.facebook.com/luangpanaschool.nangrong

 

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com