ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/3
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.4/1
ม.4/2
ม.5/1
ม.5/2
ม.6/1
ม.6/2

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com