อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) ปีที่สร้าง 2544

อาคารเรียน 108 ล,108 ,ล/30,108 ชื่ออื่นๆ ปีที่สร้าง 2542

อาคารหอประชุม 100/27 ปีที่สร้าง 2544

อาคารอเนกประสงค์ อื่น อื่น(สร้างเอง) ปีที่สร้าง 2557

บ้านพักครู 203/27 ปีที่สร้าง 2544

บ้านพักครู 203/27 ปีที่สร้าง 2544

บ้านพักครู 207 ปีที่สร้าง 2544

บ้่านพักภารโรง อื่น อื่น ปีที่สร้าง 2544

ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร้าง 2544

สนามบาสเก็ตบอล ปีที่สร้าง 2544

รั้วคอนกรีต ปีที่สร้าง 2559

ถนนคอนกรีต ปีที่สร้าง 2544

 

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com